Tekst pisany w zespole Aspergera

Autor

  • Łukasz Maj Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słowa kluczowe:

logopedia, tekst pisany, zespół Aspergera

Abstrakt

Zespół Aspergera pozostaje nadal nie w pełni opisany na gruncie logopedii. Będzie o to jeszcze trudniej, ponieważ najnowsze klasyfikacje poświęcone zaburzeniom ze spektrum autyzmu nie uwzględniają aspektu językowych i komunikacyjnych trudności osób żyjących z tym zaburzeniem.
Poniższy artykuł jest próbą zastosowania metodologii tekstu pisanego do analizy pisemnych wypowiedzi dorosłych mężczyzn z zespołem Aspergera przy uwzględnieniu wyznaczników spójności tekstu: spójności gramatycznej (kohezji), spójności semantycznej (koherencji) i spójności pragmatycznej. Tekst zawiera jakościową i ilościową analizę wytworów pisanych osób z zespołem
Aspergera.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-11-03

Jak cytować

Maj, Łukasz (2021) „Tekst pisany w zespole Aspergera”, Logopedia, 48(2), s. 241–261. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-maj (Udostępniono: 23lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy