Zespół redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY • EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny • Editor-in-Chief
Jolanta Panasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Sekretarz • Secretary
Urszula Jęczeń
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Członkowie • Members

Kamila Bigos (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Ewa Hrycyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Aldona Kocyła-Łukasiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)

Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Joanna Trzaskalik (Akademia Ignatianum, Kraków)

Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)