Recenzenci

Recenzenci współpracujący z czasopismem "Logopedia"

Rok 2023 

Marcin Białas (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk)

Katarzyna Ita Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Ewa Boksa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Czernikiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Agnieszka Dłużniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki)

Olga Jauer-Niworowska (Uniwersytet Warszawski)

Barbara Kamińska (Uniwersytet Gdański) 

Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)

Ewa Kaptur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Magdalena Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Monika Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Katarzyna Sienkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Anna Skoczek (Uniwersytet Ignatianum, Kraków)

Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski)

Marta Wysocka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

 

Rok 2022

Katarzyna Ita Bieńkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Kasia Gustaw Rothenberg (Neuropsychiatrist/Geriatric Psychiatrist, Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center for Brain Health; Case Western Reserve University; Cleveland OH, USA)

Barbara Kamińska (Uniwersytet Gdański)

Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)

Hana Laciková (CŠPP Inštitút Detskej Reči, Bratislava)

Lech Śliwa (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa)

Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski)

Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski)

Marta Wysocka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

 

Rok 2021

Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki)

Barbara Gawda (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin)

Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zdzisław Marek Kurkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Barbara Winczura (Uniwersytet Wrocławski)

 

Rok 2020

Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Zdzisław Marek Kurkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Halina Pawłowska-Jaroń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków) 

Irena Polewczyk (Uniwersytet Śląski)

Marzena Stępień (Uniwersytet Warszawski) 

Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski)