Rada recenzencka

Zadania Rady Recenzenckiej

Rada Recenzencka dba o wysoki poziom merytoryczny i etyczny prac publikowanych w „Logopedii”. Podstawowym wyznacznikiem sporządzanej recenzji powinien być jej obiektywizm, a w polemice z autorem powinny być podnoszone argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Recenzowane prace są poufne, nie mogą być przekazywane ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się dyskusję nad nimi poza gronem Redakcji i Rady Naukowej.

Wszystkie recenzje są sporządzane anonimowo. Recenzenci mają obowiązek zrezygnowania z pisania recenzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem bądź instytucją przez niego reprezentowaną. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszystkich przypadkach czy podejrzeniach naruszenia przez autora artykułu standardów etycznych. Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie, powinien jak najszybciej poinformować o tym Redakcję i zrezygnować z funkcji recenzenta.

RADA RECENZENCKA • REVIEWERS’ BOARD

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Helena Borowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
Irina Aleksandrovna Filatova (Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg)
Kasia Gustaw Rothenberg (Neuropsychiatrist/Geriatric Psychiatrist, Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center for Brain Health; Case Western Reserve University; Cleveland OH, USA)
Silke Hamann (University of Amsterdam, ACLC Department, Faculty Member. Studies Phonetics-Phonology Interface, Phonology, and Phonological Theory)
Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Halina Pawłowska-Jaroń (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków) 

Katarzyna Plutecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Olga Jauer-Niworowska (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski)
Olga Svyatoslavna Orlova (Moscow Pedagogical State University, Rosja)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Irena Polewczyk (Uniwersytet Śląski)
Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Przedlacka, (Phonetics Laboratory, University of Oxford, Wielka Brytania)
Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański)
Marzena Stępień (Uniwersytet Warszawski)
Radek Swiecinski (Amsterdam University of Applied Sciences, Holandia)
Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski)
Tatiana Volodarovna Tumanova (Moscow Pedagogical State University, Rosja)
Shu-Lan Yang (National Pingtung University, Taiwan)
Marzena Żygis (Leibniz-Center for General Linguistics and Humboldt University, Berlin)