Polityka czasopisma

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie "Logopedia"