Komitet naukowy

Zadania Komitetu Naukowego

Komitet Naukowy czasopisma „Logopedia” jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

  • czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;

  • wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów;

  • promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

 

KOMITET NAUKOWY • ADVISORY BOARD

Andrzej Czernikiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski)

Li-Rong Lilly Cheng (San Diego State University, USA)

Steen Fibiger (Centrum Rehabilitacji, Odence, Dania)

Dobrinka Georgiewa (South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad, Bułgaria)

Stanisław Grabias (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zdzisław Marek Kurkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Péter Lajos (ELTE University Barczi Gusztáv Faculty of Special Education, Budapeszt)

Piotra Łobacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Edward Łuczyński (Uniwersytet Gdański)

Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)

Barbara Ostapiuk (Uniwersytet Szczecińki)

Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 

Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)

Bronisław Rocławski (Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin, Warszawa)

Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany)

Magdalena Smoczyńska (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa