Informacje dla bibliotekarzy

W razie pytań dotyczących indeksowania czasopisma bądź metadanych prosimy o kontakt z PTL.