Czynniki ryzyka dysfagii u pacjentów z COVID-19

Autor

  • Justyna Żulewska-Wrzosek Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

Słowa kluczowe:

dysfagia, COVID-19, czynniki ryzyka dysfagii

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników ryzyka wystąpienia dysfagii u chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na podstawie dostępnych źródeł, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zaburzenia połykania są częstym objawem u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Wykazano, że dysfagia jest niezależnym predyktorem śmiertelności wewnątrzszpitalnej, przedłużonego czasu hospitalizacji oraz wiąże się z niekorzystnym rokowaniem u tych chorych. W związku z tym poznanie mechanizmów i czynników powodujących zaburzenia połykania jest bardzo ważne i powinno być dobrze poznane. Etiologia dysfagii w przebiegu COVID-19 jest wieloczynnikowa. Zarówno obecność czynników ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji, zmiany zachodzące w organizmie na skutek choroby oraz stosowane leczenie mogą stanowić przyczynę trudności w połykaniu.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Żulewska-Wrzosek, J. (2023) „Czynniki ryzyka dysfagii u pacjentów z COVID-19”, Logopedia, 52(2), s. 113–131. Dostępne na: https://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/256 (Udostępniono: 23lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy