Wadliwa pozycja języka w realizacjach fonemu samogłoskowego /i/ oraz w realizacjach fonemów spółgłoskowych /ɕ, ʑ, ʨ, ʥ, ɲ, j/

Autor

  • Lilianna Konopska Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej

Słowa kluczowe:

samogłoska [i], miękkie spółgłoski, depalatalizacja, wada wymowy

Abstrakt

W pracy podjęto zagadnienia itowego układu języka w realizacjach fonemu samogłoskowego /i/, a także fonemów spółgłoskowych, w których realizację wpisany jest itowy układ języka. Omówiono wyniki współczesnych badań logopedycznych nad wybranymi anatomiczno-czynnościowymi uwarunkowaniami wadliwych realizacji fonemów spółgłoskowych /ɕ, ʑ, ʨ, ʥ, ɲ, j/ oraz /i/, a także zjawisko depalatalizacji.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Konopska, L. (2023) „Wadliwa pozycja języka w realizacjach fonemu samogłoskowego /i/ oraz w realizacjach fonemów spółgłoskowych /ɕ, ʑ, ʨ, ʥ, ɲ, j/”, Logopedia, 52(2), s. 13–35. Dostępne na: https://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/247 (Udostępniono: 23lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy