Ogłoszenia

TERMINY NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW

„Logopedia” jest półrocznikiem. Zeszyt pierwszy publikowany jest 30 czerwca, zeszyt drugi 30 grudnia. Aby Państwa prace mogły przejść procesy recenzji oraz redakcji prosimy o nadsyłanie artykułów do pierwszego zeszytu do 28 lutego danego roku kalendarzowego, natomiast do drugiego zeszytu do 30 września danego roku kalendarzowego.

Artykuły publikowane są po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Czas oczekiwania na recenzje i decyzję o ostatecznej kwalifikacji tekstu do publikacji wynosi około 60 dni. 

Artykuły do ​​publikacji prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy Open Journal System.

Zapraszamy do współpracy i wysyłania SMS-ów!