Kontakt

20-040 Lublin,
ul. Sowińskiego 17.

Główna osoba do kontaktu

dr Urszula Jęczeń
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Tel. 534 695 792

Wsparcie techniczne

Admin