Kuśnierz, Małgorzata, i Zdzisława Orłowska-Popek. „Wczesna Stymulacja Dzieci Z zespołem Downa – Budowanie dróg Nerwowych Podczas ćwiczenia Wszystkich Funkcji Poznawczych”. Logopedia 48, no. 2 (listopad 3, 2021): 347–360. Udostępniono lipiec 23, 2024. http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-kusnierz-orlowska.