Muzyka-Furtak, Ewa. „Ćwiczenia Semantyczno-Leksykalne Dla Dzieci Z Uszkodzonym słuchem - Stymulowanie Rozwoju języka I Komunikacji W świetle Refleksji Glottodydaktycznej”. Logopedia 51, no. 2 (grudzień 30, 2022): 255–265. Udostępniono lipiec 23, 2024. http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/207.