Kuśnierz, M. ., i Z. . Orłowska-Popek. „Wczesna Stymulacja Dzieci Z zespołem Downa – Budowanie dróg Nerwowych Podczas ćwiczenia Wszystkich Funkcji Poznawczych”. Logopedia, t. 48, nr 2, listopad 2021, s. 347-60, http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-kusnierz-orlowska.