Muzyka-Furtak, E. . „Ćwiczenia Semantyczno-Leksykalne Dla Dzieci Z Uszkodzonym słuchem - Stymulowanie Rozwoju języka I Komunikacji W świetle Refleksji Glottodydaktycznej”. Logopedia, t. 51, nr 2, grudzień 2022, s. 255-6, http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/207.