[1]
M. Błasiak-Tytuła i Z. Orłowska-Popek, „Trudności w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazją dziecięcą”, Logop, t. 52, nr 2, s. 83–94, grudz. 2023.