[1]
Łukasz Maj, „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (augmentative and alternative methods of communication - AAC) w rozwijaniu funkcji poznawczych ”, Logop, t. 51, nr 2, s. 335–349, grudz. 2022.