[1]
B. Kusy i M. Wysocka, „Narzędzie do oceny kompetencji z zakresu emisji i higieny głosu i jego zastosowanie ”, Logop, t. 51, nr 2, s. 267–291, grudz. 2022.