[1]
E. . Muzyka-Furtak, „Ćwiczenia semantyczno-leksykalne dla dzieci z uszkodzonym słuchem - stymulowanie rozwoju języka i komunikacji w świetle refleksji glottodydaktycznej”, Logop, t. 51, nr 2, s. 255–265, grudz. 2022.