[1]
T. Woźniak, „Lateralizacja słuchowa a niepłynność mówienia u osób jąkających się”, Logop, t. 51, nr 2, s. 155–168, grudz. 2022.