Kuśnierz, M. . i Orłowska-Popek, Z. . (2021) „Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa – budowanie dróg nerwowych podczas ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych”, Logopedia, 48(2), s. 347–360. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-kusnierz-orlowska (Udostępniono: 23lipiec2024).