Błasiak-Tytuła, M. i Orłowska-Popek, Z. (2023) „Trudności w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazją dziecięcą”, Logopedia, 52(2), s. 83–94. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/254 (Udostępniono: 15czerwiec2024).