Muzyka-Furtak, E. . (2022) „Ćwiczenia semantyczno-leksykalne dla dzieci z uszkodzonym słuchem - stymulowanie rozwoju języka i komunikacji w świetle refleksji glottodydaktycznej”, Logopedia, 51(2), s. 255–265. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/207 (Udostępniono: 23lipiec2024).