Błasiak-Tytuła, Marzena, i Zdzisława Orłowska-Popek. 2023. „Trudności W kształtowaniu Funkcji słuchowych U Podstaw Zaburzeń Rozwoju językowego Dzieci Z Afazją dziecięcą”. Logopedia 52 (2):83-94. http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/254.