Muzyka-Furtak, Ewa. 2022. „Ćwiczenia Semantyczno-Leksykalne Dla Dzieci Z Uszkodzonym słuchem - Stymulowanie Rozwoju języka I Komunikacji W świetle Refleksji Glottodydaktycznej”. Logopedia 51 (2):255-65. http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/207.