Kuśnierz, M. ., & Orłowska-Popek, Z. . (2021). Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa – budowanie dróg nerwowych podczas ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych. Logopedia, 48(2), 347–360. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-kusnierz-orlowska