Korendo, M. ., & Błasiak-Tytuła, M. . (2021). Potrzeba programowania języka polskiego dzieci dwujęzycznych w świetle badań włoskich. Logopedia, 48(2), 335–345. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-korendo-blasiak