Maj, Łukasz. (2023). Zachowania komunikacyjne osób w spektrum autyzmu – dylematy metodologiczne w logopedii. Logopedia, 52(2), 95–111. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/255