Błasiak-Tytuła, M., & Orłowska-Popek, Z. (2023). Trudności w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazją dziecięcą. Logopedia, 52(2), 83–94. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/254