Maj, Łukasz. (2022). Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (augmentative and alternative methods of communication - AAC) w rozwijaniu funkcji poznawczych . Logopedia, 51(2), 335–349. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/211