Łuszczuk, M. (2022). Ocena motoryki narządów mowy. Wskazówki dla logopedów. Logopedia, 51(2), 315–334. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/209