Muzyka-Furtak, E. . (2022). Ćwiczenia semantyczno-leksykalne dla dzieci z uszkodzonym słuchem - stymulowanie rozwoju języka i komunikacji w świetle refleksji glottodydaktycznej. Logopedia, 51(2), 255–265. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/207