Lorenc, A., Król, D., Senderski, A., & Borowiecka, R. (2022). Percepcja ± dźwięczności a akustyczny parametr VOT w terapii Neuroflow ATS. Logopedia, 51(2), 169–191. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/204