Woźniak, T. (2022). Lateralizacja słuchowa a niepłynność mówienia u osób jąkających się. Logopedia, 51(2), 155–168. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/203