Marciniak-Firadza, R. (2022). Audiogenne zaburzenia głosu – charakterystyka, diagnostyka, rehabilitacja. Logopedia, 51(2), 113–143. Pobrano z http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/198