(1)
Maj, Ɓukasz. Tekst Pisany W Zespole Aspergera. Logop 2021, 48, 241-261.