(1)
Błasiak-Tytuła, M.; Orłowska-Popek, Z. Trudności W kształtowaniu Funkcji słuchowych U Podstaw Zaburzeń Rozwoju językowego Dzieci Z Afazją dziecięcą. Logop 2023, 52, 83-94.