(1)
Kusy, B.; Wysocka, M. Narzędzie Do Oceny Kompetencji Z Zakresu Emisji I Higieny głosu I Jego Zastosowanie. Logop 2022, 51, 267-291.