[1]
Błasiak-Tytuła, M. i Orłowska-Popek, Z. 2023. Trudności w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazją dziecięcą. Logopedia. 52, 2 (grudz. 2023), 83–94.