[1]
Kusy, B. i Wysocka, M. 2022. Narzędzie do oceny kompetencji z zakresu emisji i higieny głosu i jego zastosowanie . Logopedia. 51, 2 (grudz. 2022), 267–291.