Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim

Autor

  • Anna Krawczyk Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej
  • Anita Lorenc Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej

Słowa kluczowe:

dwujęzyczność, język polski, amerykańska odmiana języka angielskiego, zaburzenia artykulacji, interferencje fonetyczno-fonologiczne, diagnoza logopedyczna

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja procedury diagnostycznej i opis typowych zaburzeń artykulacyjnych u dzieci bilingwalnych z rodzin polsko-amerykańskich, funkcjonujących w środowisku wielojęzycznym w Polsce. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z procesem
diagnozy dzieci, dla których język polski może nie być jedynym ani dominującym językiem, a ich podstawowym kontekstem funkcjonowania jest środowisko międzynarodowe – wielojęzyczne i wielokulturowe. Celem pracy jest ustalenie procedury diagnostycznej i krótka prezentacja poszczególnych etapów diagnozy, w tym standaryzowanych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku polskim i amerykańskim, które mogą zostać wykorzystane przy badaniu dzieci bilingwalnych, a także sama diagnoza zaburzeń artykulacji na podstawie studium przypadku oraz propozycja planu terapii. W celu zgłębienia odchyleń od norm artykulacyjnych u dzieci dwujęzycznych opisano i porównano systemy fonetyczno-fonologiczne języka polskiego i angielskiego. Poprzez szczegółową analizę dwóch przypadków artykuł prezentuje możliwości diagnozy i terapii artykulacji dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-11-03

Jak cytować

Krawczyk, A. i Lorenc, A. . (2021) „Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim”, Logopedia, 48(2), s. 307–332. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/logopedia-48-2-krawczyk-i (Udostępniono: 23lipiec2024).

Numer

Dział

Z praktyki logopedycznej