Kreatywne a schematyczne operowanie wiedzą na przykładzie definicji kognitywnej

Autor

  • Urszula Jęczeń Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Słowa kluczowe:

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, Definicja kognitywna, Twórcze i schematyczne operowanie wiedzą

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie miejsca definicji kognitywnej w opisie poznawczych i językowych możliwości dzieci w starszym wieku szkolnym (15–18 lat) w normie intelektualnej oraz z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W artykule odwołano się do metodologii kognitywnej, ponieważ – zdaniem autorki – wzajemne relacje między procesami poznawczymi a językiem kognitywiści akcentują w sposób szczególny. W artykule zwrócono uwagę na najważniejsze przyczyny powodujące problemy w konceptualizacji struktur pojęciowych w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie, takie jak: zaburzony rozwój procesów poznawczych, ubogi zasób doświadczeń i interakcji społecznych, brak oryginalności skojarzeń i znikomy wpływ wyobraźni. Podobieństwa i różnice w sposobach tworzenia definicji zostały pokazane na przykładzie wyrazu „deszcz”

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-04-23

Jak cytować

Jęczeń, U. (2021) „Kreatywne a schematyczne operowanie wiedzą na przykładzie definicji kognitywnej ”, Logopedia, 48(1), s. 63–78. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/jeczen-kreatywne (Udostępniono: 16lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy