Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka z zespołem Cri du Chat. Studium przypadku

Autor

  • Urszula Jęczeń Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
  • Aleksandra Kalinowska PRACOWNIA GAYA Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Garwolin

Słowa kluczowe:

zespół Cri du Chat, rozwój mowy, umiejętności komunikacyjne, wspomaganie rozwoju, obszary oddziaływań logopedycznych

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi opis przypadku 5,5-letniego chłopca z zespołem Cri du Chat. W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju mowy oraz wskazano zachowania językowe i komunikacyjne, które są udziałem badanego dziecka. Pomimo znacznych opóźnień w rozwoju chłopiec jest w stanie komunikować się z otoczeniem za pomocą komunikacji niewerbalnej oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej (obrazki PCS), a wybrane sposoby porozumiewania
się są efektywne.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-06

Jak cytować

Jęczeń, U. i Kalinowska, A. (2020) „Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka z zespołem Cri du Chat. Studium przypadku”, Logopedia, 49(1), s. 219–237. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/110 (Udostępniono: 16lipiec2024).

Numer

Dział

Studia przypadków