Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo

Autor

  • Magdalena Bury-Kamińska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Psychologii

Słowa kluczowe:

polineuropatia obwodowa, trening słuchowy, metody terapeutyczne

Abstrakt

Wstęp: Metoda Tomatisa, zwana inaczej stymulacją audiopsycholingwistyczną, jest metodą terapeutyczną, która opiera się na treningu układu słuchowego, mającym na celu rozwinięcie umiejętności czynnego słuchania (Tomatis 1995), co przekłada się na lepsze przetwarzanie słuchowe.
Cel: Głównym założeniem artykułu jest pokazanie efektywności metody Tomatisa na przykładzie studium przypadku sześcioletniego chłopca ze zdiagnozowanym zespołem Guillaina-Barrégo.
Materiał i metoda: Przedstawiono charakterystykę kliniczną pacjenta, oddziaływania terapeutyczne oraz dokonano próby oceny skuteczności stymulacji audiopsycholingwistycznej w połączeniu z innymi metodami psychopedagogicznymi. Zgromadzono dokumentację medyczną, integracji sensorycznej, logopedyczną, audiologiczną, psychologiczną sięgającą początków diagnozy zespołu Guillaina-Barrégo oraz dokonano przeglądu literatury dotyczącej wymienionego zespołu.
Wyniki: Test uwagi słuchowej przeprowadzony po trzecim etapie treningu pokazał lepszą percepcję i mniejszą nadwrażliwość słuchową w porównaniu do etapu pierwszego.
Konkluzje: W efekcie terapii metodą Tomatisa połączoną z oddziaływaniami terapeutycznymi odnotowano progres w przetwarzaniu słuchowym, realizacji fonemów, koncentracji uwagi, funkcjonowaniu układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-06

Jak cytować

Bury-Kamińska, M. . (2020) „Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo”, Logopedia, 49(1), s. 197–218. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/109 (Udostępniono: 16lipiec2024).

Numer

Dział

Studia przypadków