Ocena sprawności komunikacyjnej chłopca z zespołem MELAS

Autor

  • Ewelina Zając Uniwersytet Łódzki, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Słowa kluczowe:

zespół MELAS, zaburzenia komunikacji, sprawność komunikacyjna

Abstrakt

Zespół MELAS to wieloukładowe schorzenie mitochondrialne, które swoją nazwę wzięło od określeń najczęstszych objawów: myopathy (miopatia), encephalopathy (encefalopatia), lactic acidosis (kwasica mleczanowa), stroke-like episodes (epizody udaropodobne). Podłożem zespołu jest genetycznie uwarunkowany defekt w obrębie mitochondrialnego DNA. Do niespecyficznych objawów, które występują u opisywanego pacjenta, należą: niski wzrost, niedowłady, niedosłuch, zaburzenia rytmu serca, brak tolerancji wysiłku, zaburzenia funkcji poznawczych, agrafia, apraksja, zaburzenia artykulacji. Celem artykułu jest diagnoza i analiza sprawności komunikacyjnej siedmioletniego chłopca z zespołem MELAS, ucznia klasy I. Podczas badania sprawności komunikacyjnej zbadano rozumienie i nadawanie mowy, reakcje słuchowe, sprawność narządów mowy, artykulację, uwagę, umiejętności pragmatyczno-społeczne oraz fluencję słowną.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-06

Jak cytować

Zając, E. . (2020) „Ocena sprawności komunikacyjnej chłopca z zespołem MELAS”, Logopedia, 49(1), s. 185–195. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/108 (Udostępniono: 16lipiec2024).

Numer

Dział

Studia przypadków