Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne

Autor

  • Marta Wysocka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Słowa kluczowe:

prozodia emocjonalna, percepcja prozodii, uszkodzenie narządu słuchu

Abstrakt

Dobrze rozwinięta sprawność odbioru i rozumienia prozodii emocjonalnej sprawia, że staje się ona w procesie komunikacji cennym źródłem informacji o emocjach osób komunikujących się czy ich komforcie. Wzajemne odczytywanie przez uczestników aktu komunikacji informacji zakodowanych
w prozodii reguluje przebieg komunikacji i pozwala na jego modyfikację.
W artykule opisano wyniki badań wstępnych nad percepcją wyrażonych prozodycznie emocji: radości, smutku i złości oraz wypowiedzeń neutralnych emocjonalnie. Przebadano 16 polskojęzycznych osób dorosłych z uszkodzonym narządem słuchu.
Uzyskane wyniki wskazują na to, że osoby z niedosłuchem, które wzięły udział w badaniu, mają trudności z odczytywaniem informacji obecnych w prozodii emocjonalnej. Sformułowano również kilka wniosków, które mogą stanowić hipotezy wyjściowe w kolejnych badaniach, przeprowadzonych w liczniejszych i bardziej jednorodnych grupach.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-06

Jak cytować

Wysocka, M. . (2020) „Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne”, Logopedia, 49(1), s. 153–166. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/106 (Udostępniono: 23lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy