Badanie rozumienia wypowiedzi w afazji – propozycja metodologiczna

Autor

  • Kamila Bigos Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Studia Doktoranckie

Słowa kluczowe:

ogniskowe uszkodzenia mózgu, zaburzenia mowy, afazja, czynności rozumienia wypowiedzi mówionych i pisanych

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję metodologii badania czynności rozumienia wypowiedzi mówionych i pisanych przez osoby, u których w wyniku ogniskowych uszkodzeń mózgu w obrębie obszaru mowy (zwykle środkowej części lewej półkuli u osób praworęcznych) wystąpiła afazja.
Problem rozumienia w logopedii jest kategorią wciąż mało poznaną, pojawia się zatem potrzeba zbadania tej czynności przy użyciu ustrukturalizowanego narzędzia badawczego. Zaproponowana metodologia, odwołując się do doświadczeń glottodydaktyki, która wyodrębnia cztery poziomy rozumienia tekstu: globalny, selektywny, szczegółowy i interakcyjny, pozwala na określenie stopnia zaburzeń rozumienia tekstu na poszczególnych jego poziomach. Dopełnieniem wyników pozyskanych na podstawie badania tekstów mówionych i pisanych (w kontekście i poza kontekstem) jest ocena rozumienia poszczególnych struktur językowych o różnym poziomie złożoności gramatycznej (strona bierna, inwersja składniowa, zdania z podwójnym przeczeniem, związki rządu, struktury porównawcze, wyrażenia przyimkowe) – zarówno w tekstach mówionych, jak i pisanych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Dane pomiarowe

Dane pomiarowe są ładowane ...

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-06

Jak cytować

Bigos, K. . (2020) „Badanie rozumienia wypowiedzi w afazji – propozycja metodologiczna”, Logopedia, 49(1), s. 125–151. Dostępne na: http://logopedia-ptl.pl/index.php/logopedia/article/view/105 (Udostępniono: 16lipiec2024).

Numer

Dział

Rozprawy